Siz değerli misafirlerimize Türkü Kervanı harika bir müzik ziyafeti sunan Türkü Kervanı dinletmek için kuruldu.

12 Haziran 2008 Perşembe

Eşref Ziya - Kalksam ve Dirilsem


Gecenin karanlığında hep yanımda olsan
Mücadelen ve kıyamın rehberim olsa
Mekkenin ortasında kabenin yanında
Rahmani hareketin bir eri olsam

Ben kalksam ve dirilsem imanımla yücelsem
İçimdeki benliği tek tek eritsem

Issız çöl gecesinde ardından gitsem
İzini bulsam yanında bir an otursam
Ayağının tozuna yüzümü sürsem
Sürsem sürsem erisem arşa yükselsem

Ebu Bekr’in aşkını duysam kalbimde

Beynimi kemiren şirkten kurtulsam
Hicreti kendime yoldaş edinsem
Mağaranın eşiğinde güvercin olsam

Hz. Hamza Uhud Savaşı


HZ. HAMZA'NIN ŞEHID EDILMESI

Resulullah (s.a.s)'in amcasi Hz. Hamza kükremis bir arslan gibi düsmana kiliç sallayarak ilerliyor, hasimlarini kirip geçiriyordu. Diğer Müslümanlar da ellerinden gelen çâbayi gösteriyorlardı. Düşmanlar da olanca gayretleriyle kılıca sarılmalarına rağmen bozguna ugramaktan kendilerini kurtaramadilar. Tef çalarak askerlere moral veren düsman kadinlari bile korku içinde dag yamacina tirmanmaya, kaçmaya basladi. Bununla beraber henüz kesin netice alinmis degildi; düsmanin hizli bir sekilde takibi ve dönmeyecegi bir noktaya kadar kovalanmasi gerekiyordu. Halbuki bu inceligi ve harp usulünün bu yönünü bir an unutarak gaflete düsen ve dünyaliga meyleden Müslümanlar kiliçlarini birakip ganimet toplamaya koyulmuslardi. Ordunun gerisindeki vadiyi bekleyen elli okçu da kumandanlarinin israrlarina ragmen Resulullah (s.a.s)'in kesin emrini unutarak "Kardeslerimiz üstün geldi, biz niye bekleyelim" diyerek yerlerinden ayrildilar, ganimet toplamaya giristiler.

İşte bu sirada böyle bir ani gözetlemekte olan 200 kisilik düsman süvari birligi komutani Halid b. Velid az sayidaki İslâm okçusunun kaldigi geçidi rahatça ele geçirerek İslâm ordusunu arkasindan vurmaya basladi. Bunu gören müsrikler geri döndüler ve yeniden hizli bir saldiriya giristiler. Böylece Müslümanlar iki ates arasinda kaldilar, üstünlügü saglamisken dünyaliga dalmalari ve Peygamber'in emrini çignemeleri yüzünden zor durumlara düstüler. İste bu safhada Hazma (r.a) Ebu Süfyan'in karisi Hind'in kölesi Vahşi tarafindan mizrakla vurularak sehid edildi. Resulullah (s.a.s)'in Hicretten evvel Medine'ye tayüz ettigi ilk ögretmen Mus'ab b. Umeyr (r.a) de bu esnada sehid düsenler arasindaydi. Mus'ab (r.a) sima itibariyle Resulullah'a benzediginden sehit düstügünde, onu sehit eden kimse Resulullah (s.a.s)'i öldürdügünü haykiriyordu. Bu durum Müslümanlarin daha da dagilmasina sebep oldu. Ancak kisa zaman sonra Resulullah (s.a.s)'in sag oldugu anlasildi. Uhud daginin hemen eteklerinde bulunan Resulullah(s.a.s)'in çevresi büyük çarpismalara sahne oldu. Müslümanlar onun etrafinda dönüyorlar gerektiginde kollarini, bacaklarini kalkan yerine kullaniyorlardi, Hz. Talha bu yolda kolunu kaybetmisti. Sa'd b. Ebi Vakkas (r.a)'a ise Resulullah ok veriyor ve: "Anam babam fedâ ol sun, at yâ Sa'd" diyor; oklarinin isabet etmesi için Allah'a dua ediyordu. Müsrikler Resulullah (s.a.s)'i öldürmek için hücum ettikçe Müslümanlar onun çevresinde giderek çogalmislar ve çetin bir savunma hatti kurmuslardi. Düsman bu hatti yaramayacagini anlayinca geriye çekilmek durumunda kaldi ve böylece savas üçüncü safhada denk bir duruma geldi. Ebu Süfyan karsi daga, Resulullah (s.a.s)'da Uhud'a dogru tirmandi ve bugün hâlâ ziyaret edilen magarada dinlendi. Resulullah (s.a.s)'in dişi kırılmış, yanagi yarilmisti. Kizi Fatma onu tedavi etti. Ebu Süfyan ile Hz. Ömer'in karsilikli konusmasi da bu esnada cereyan etmisti.

Kureysli müsrikler bu savasta o kadar vahsiyane seyler yapmislardi ki, belki tarihte benzerine az rastlanirdi. Müslümanlar bu savasta 70 sehid vermislerdi. Düsmanlar özellikle de müsrik kadinlar sehid Müslümanlarin burunlarini ve kulaklarini kesiyorlardi. Ebu Süfyan'in karisi Hind ve öteki bazi müsrik kadinlari Müslüman sehidlerin organlarindan yaptiklari gerdanliklari boyunlarina takmislardi. Ayrica Hind, Hz. Hamza'nın ciğerini çıkartarak ağzında çiğnemek iğrençligini gösterebilmişti.

Uhud'tan ayrilan Ebu Süfyan bir süre sonra geri dönerek Medine'ye saldirmak ve basladiklari isi tamamlamak istegine kapilmisti. Esasen böyle bir durumu, Resulullah (s.a.s) tahmin etmis, 70 sehid ve yaraliya ragmen savasin hemen ertesi Pazar günü düsmani takibe karar vermisti. Resulullah (s.a.s) 70 kisilik süvari birligi ile 8 km. Kadar müsrikleri takibetti. Sonra konaklayarak üç gün bekledi. Geceleri ates yaktirarak düsmana savastan yilmadiklari mesajini veriyordu. Müslüman olmadigi halde Müslümanlarin dostlarindan olan Huzaa kabilesinden Mabed-i Huzâî, Resulullah (s.a.s)'i gördükten sonra Ebu Süfyan'a giderek onun arkadaslariyla birlikte savas için geldiklerini söylemis, Ebû Süfyan da yeni bir vurusmayi göze alamayarak Mekke'ye gitmis ve Medine'ye saldirmaktan vazgeçmisti. Böylece Müslümanlar, bu savasta birinci safhada üstünlük saglamislar, gaflet ve dikkatsizlik neticesinde ikinci safhada ilahî bir imtihana ugratilarak maglubiyet acisi kendilerine tattirilmis, fakat üçüncü safhada durum denklesmisken Resulullah (s.a.s)'in cesaretle takibi neticesinde düsman korkutulmus ve üstünlük tekrar Müslümanlara geçmisti.
Kaynak: Enfal.de

Şekilli Acımasız Nickler

Şekilli Nickler, Acımasız Msn Nickleri
ßЄИ KUßΛR KΛĐΛR ΛSIŁ, ĐЄŁIĞØИČΛ KΛĐΛR U¢UK, ΛҒĞΛИ ĞIßI KØMIK, PΛPIX KΛĐΛR ŁüX & ČØČΛIИЄ KΛĐΛR TЄHŁIKЄŁIЧIM !

SöZŁЄRIИ ßüЧüK ЧüRЄQIИ KûČûK ЧΛИŁI$ŁΛRIИ ČØK ĐØQRUŁΛRIИ ЧØK KЄИĐIИЄ QöRЄ $ΛИSŁISIИ ҒΛKΛT ßΛИΛ QöRЄ ZΛVΛŁŁISIИ !

ßIR $ISЄĐЄИ ĐóKúŁЄИ SΛRΛP ‘ IИ ĐЄĞIŁ, ßIR TЄK KΛĞITŁΛ SΛRIŁΛИ ЄSRΛR ‘ IИ ĐЄĞIŁ, SøĐΛЧŁΛ PΛTŁΛЧΛИ HΛP ‘ IИ ĐЄĞIŁ, ßIZ ĐЄŁIKΛИŁI ΛĐΛMIИ MUPTЄŁΛ ‘ SIЧIZ !

ßUĞüИ SЄИ!И IçIИ ß!R KURßΛИ KЄST!M ß!ŁЄKŁЄR!M HΛŁΛ KΛИıЧØR VЄ ΛČıЧØR.

KΛPΛT ĞØZŁéRIИI Vé ßΛИΛ ßΛK ßéИ! ĐIЧé Иé VΛRSΛ ĞØRĐUĞUИ I$Té Ø SéИIИ ЧØKŁUĞUИ..

ҒΛИI ĐUИЧΛИIИ ßΛKI PΛĐISΛHI ĐéĞIŁIZ ßIZ PΛRČΛŁΛИMIS ĞØИUŁ HIRKΛŁΛRIИI ЧΛMΛR ĐIKЄRIZ ßIZ ĐØSTŁΛRŁΛ ΛĞŁΛR ĐØSTŁΛRŁΛ ĞUŁЄRIZ.

ĞØZŁéRĐé ЧΛS ЧØKSΛ RUH ĞØK KUSΛĞIИΛ SΛHIP ØŁΛMΛZ!.

ØZUИ ΛЧĐIИ ΛRTIK ØZĞURSUИ . .ΛRTIK ßΛĞIMSI SIИ SΛßΛHΛ ßUTUИ UČΛKŁΛR Vé KUČΛKŁΛR SéИIИ.

SЄИI HΛЧΛTıИ KURΛŁŁΛRıИΛ ĞöRЄ ĐЄğIŁ KΛҒΛMΛ ĞöRЄ ЧΛşΛĐIM.
HãSRêTîM’Đ!ñ $îMĐî îSê ÑêҒRêT!M’Sîñ, ĐUЧ ßUИŁãRî; KãŁßîñê î$ŁêSîñ, Sêñ ИãSîŁ ßîRîSîñ?

ßЄИIM ΛČIЧΛ VЄRЄČЄK ßIR ŞЄЧIM KΛŁMΛĐI, MUTŁUŁUKTΛИ ΛŁΛČΛĞIM VΛR ßЄИIM

ҒıRTıИΛИıИ şIĐĐЄTI ИЄ ØŁURSΛ ØŁSUИ MΛRTı SЄVĐIğI ĐЄИIZĐЄИ ΛSŁΛ VΛZĞЄçMЄZZ.

KΛŁЄMIMI KıRSΛŁΛR SЄИI SЄVĐIğIMI KΛИıMŁΛ ЧΛZΛRıM

ßΛZЄИ çØßΛИ ØŁUP KØЧUИ ĞüĐЄRIM KΛҒΛM ßØZUŁUR ЄSRΛR ÇЄKЄRIM

ßUИΛŁıMΛ ĞIRЄR JIŁЄT ΛTΛRıM ҒЄRĐIČIЧIM ΛRKΛĐΛş çØK ĞöRMЄ ßΛИΛ!!!

SЄČĐЄ ЄTTIM ΛşKΛ TΛPΛRČΛSıИΛ UğRUИĐΛ TΛИRıИıИ ЧØŁUИĐΛИ ØŁĐUM SЄßЄP SЄИSIИ ßüTüИ ĞüИΛHŁΛRıMΛ SЄVĐIKçЄ SΛЧЄИĐЄ ĞüИΛHKΛR ØŁĐUM!

ßЄИ SЄИSIZ ČЄИИЄTTЄ ЧΛşΛMΛKTΛИSΛ SЄИIИŁЄ ČЄHЄИИЄMĐЄ ЧΛИMΛK ISTЄRIM

ßU ΛşKıИ ßIŁЄTIИI ISTЄĐIğIИ ĞIßI KЄS ИΛSıŁSΛ ĞIĐIЧØRSUИ, ßIŁIЧØRUM ĞIT ΛMΛ ΛRĐıИĐΛ ΛğŁΛЧΛИ ßIR çIҒT ĞöZ PΛRΛMPΛRçΛ ßIR ЧüRЄK VЄ ЧıKıŁMış ßIR ĐΛğ ĞöRMЄK ISTЄMIЧØRSΛИ ÇЄK SIŁΛHı ĐΛЧΛ SıRTıMΛ TITRЄRSЄM ИΛMЄRĐIM SЄИ VURĐUИ ĐΛ ßЄИ öŁMЄĐIM

IçTIğIM ŞΛRΛP ØŁSUИ ÇéKTIğIM ЄSRΛR ØŁSUИ SéVĐIğIM KıZ MüSŁüMČüЧSé ČΛИıM ҒéĐΛ ØŁSUИ..

SЄRSЄRIŁЄR ИЄ ΛĞŁΛMΛЧI ИЄĐЄ SЄVMЄЧI ßIŁIRMIS,ØŁΛKI SЄVĐI ßIR KЄZ SЄVЄRŁЄRMIS VЄ ØŁΛKI ΛĞŁΛĐI ĞØZЧΛSIИIИ ĐUSTUĞU ЧЄRĐЄ ØŁURŁЄRMIS.

SЄИ ßЄИIM ΛĐıMı ßIŁЄ ΛИΛMΛZSıИ…ßıRΛK ĐØST KΛŁMΛЧı SЄИ ßЄИIM ĐüşMΛИıM ßIŁЄ ØŁΛMΛZSıИ!!!

ßIR ĞüИ Ø ĞüZЄŁ ĞöZŁЄRIИЄ ЧΛşŁΛR ĐØŁΛR,KΛŁßIИ SıZŁΛR,IçIИ ЧΛИΛRSΛ ĐЄMЄ ßΛИΛ SЄИ ЧΛKTıИ..SЄИ ISTЄЧЄRЄK ЧΛИĐIИ!!!

ΛğŁΛMΛK ČØČUKŁΛRΛ ΛҒҒЄTMЄK ΛŁŁΛH Λ MΛHSUSTUR,ßIR ĞüИ ßЄИI ΛŁĐΛTıRSΛИ ΛğŁΛMΛM ČØČUK ĐЄğIŁIM ΛҒҒЄTMЄM ΛŁŁΛH ĐЄğIŁIM…

SЄVĐIĞIMIZI ЄŁIMIZĐЄИ ΛŁΛИŁΛRΛ KØŁUMUZΛ JIŁЄT ΛTTıRΛИŁΛRΛ KΛĐЄH şIşЄSIИI ЄŁIMIZЄ TUTUşTURΛИŁΛRΛ ISЧΛИıM ΛŁŁΛH Λ ĐЄğIŁ TÜM ΛŁŁΛHSIZŁΛRΛ

ĞöZŁЄRIИЄ ßΛKTıKçΛ ΛğŁΛSΛĐΛ ĞöZŁЄRIM ΛğŁΛMΛK IçIИĐЄ ØŁSΛ ĞöZŁЄRIИI öZŁЄĐIM
ЄČЄŁЄ SÖZŁÜ , ÖŁÜMЄ ИIŞΛИŁIЧIZ , TЄSΛĐÜҒЄИ ĞЄŁĐIK , MЄČßURI ЧΛŞIЧØRUZ

ЄҒKΛRŁıЧıM ßUĞüИ ЧIИЄ ĞURßЄT ЄŁĐЄ ΛKşΛM ØŁĐU IçIP KüSTüM KΛĐЄRIMЄ ΛЧRıŁıK ØŁĐU.

ΛИΛM ЧØKKI ĐЄRĐIMI ßIŁSIИ ßΛČıM ЧØKKI ĞöZЧΛşıMı SIŁSIИ HΛSTΛ ĐüşTüM ĞURßЄT ЄŁĐЄ ЧΛИŁıZıM şIMĐI

SЄИIИŁЄ ßΛşŁΛĐığıИΛ IИΛИĐığıM ßIR HΛЧΛTı,SЄИ ØŁMΛĐΛИ ИΛSıŁ ЧΛşΛRıMMM…

ßIR KΛR TΛИЄSI KΛĐΛR ßЄЧΛZ ØŁ ΛMΛ ; ØИUИ KΛĐΛR SØğUK ØŁMΛ ßITΛИЄM…

ĐЄИIZ ЧΛ KUĐURMΛŁI ЧΛ ĐURUŁMΛŁI,HΛИČЄR ЧΛ SØИUИΛ KΛĐΛR SΛPŁΛИMΛŁI ЧΛ KIИIИĐΛ ĐURMΛŁI.

SЄVЄČЄKSЄ IИSΛИ ЧΛ ØŁUMUИЄ SЄVMЄŁI,ЧΛĐΛ HIČ.

ßUĞüИ SЄИIИ IçIИ ßIR KURßΛИ KЄSTIM HΛŁΛ ΛKıЧØR VЄ ΛČıЧØR ßIŁЄKŁЄRIM.!!

ЧΛğMUR, MUTŁUŁUğUMΛ ĞöŁĞЄ ĐüşüRMЄK IçIИ ЧΛğıЧØRSUИ ΛŁĐıRMıЧØRUM. ИIЧЄTIИ ßЄИI ıSŁΛTMΛKSΛ ßЄИ ZΛTЄИ ΛğŁıЧØRUM..

ĞUŁŁЄR ΛRΛSIИĐΛ ßIR ĐIKЄИ KIRIK MΛSΛĐΛ IČKI IČЄИ ΛZΛß ØŁMUS ĞÖИŁÜ ЄSRΛR ČЄKЄИ
ИЄRЄĐЄ ßIR MUSŁUMČU ĞÖRÜRSЄИ ßЄИI HΛTIRŁΛ!
Şekilli Acımasız ve Damar Msn Nickleri güle güle kullanın.